css3menu.com

CSS Button Design by Css3Menu.com

ĐỐI TÁC
 

     PCSOFT đã kinh doanh thành công các sản phẩm viễn thông của các đối tác kinh doanh nổi tiếng trên thế giới. Nhờ năng lực kinh doanh mạnh mẽ và trình độ kỹ thuật, PCSOFT đã được đề cử là:

Tên đối tác Lĩnh vực hợp tác Mức độ quan hệ

Cung cấp giải pháp tổng thể hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

Cung cấp giải pháp tổng thể hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến Nhà phân phối chính thức tại Việt Nam

Cung cấp giải pháp tổng thể hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến Nhà phân phối ủy quyền

 Cung cấp giải pháp tổng thể hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến Nhà phân phối ủy quyền

Các sản phẩm và giải pháp hạ tầng mạng có dây và không dây, mạng nội dung và bảo mật thông tin trên mạng Đại lý bán hàng ủy quyền

Máy chủ, máy trạm, máy tính xách tay
Giải pháp trọn gói cho các ngành giáo dục, tài chính, chính phủ, doanh nghiệp
Đại lý kinh doanh ưu đãi
Nhà cung cấp dịch vụ ủy quyến

  Máy chủ, máy trạm, máy tính xách tay
 Giải pháp điện toán đám mây, data center cho các ngành giáo dục, tài chính, chính phủ, doanh nghiệp
Đại lý bán hàng ủy quyền
Nhà cung cấp giải pháp

  Máy chủ, máy trạm, máy tính xách tay
  Giải pháp trọn gói cho các ngành giáo dục, tài chính, chính phủ, doanh nghiệp
Đại lý bán hàng ủy quyền
Các sản phẩm và giải pháp cho thiết bị mạng có dây và không dây Đại lý kinh doanh ưu đãi


Các sản phẩm và giải pháp cho thiết bị mạng Đại lý phân phối sản phẩmCác sản phẩm phần cứng, mạng và giải pháp Đại lý phân phối sản phẩmCác sản phẩm bản quyền và giải pháp cho máy chủ, máy trạm, … Đại lý phân phối sản phẩmCác thiết bị viễn thông, giải pháp tổng đài điện thoại, voice ip Đại lý phân phối sản phẩm


Các thiết bị viễn thông, giải pháp tổng đài điện thoại Đại lý phân phối sản phẩm
Các sản phẩm và giải pháp an toàn thiết bị lưu điện Đại lý phân phối sản phẩmCung cấp giải pháp tổng thể hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến Nhà phân phối ủy quyền


Cung cấp giải pháp tổng thể hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến Nhà phân phối ủy quyền
Cung cấp giải pháp tổng thể hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến Nhà phân phối ủy quyền
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Bộ Phận Kinh Doanh
Kinh doanh 1


0918.642.886
Kinh doanh 2


0918.001.171
Kinh doanh 3


0918.642.442
Kinh doanh 4


0977.200.102

Kinh doanh 5


(08) 37526028
*******
Bộ phận kỹ thuật
Kỹ thuật 1


0934.946.590

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz